برف در خانه صلاحی

اقامتگاه بوم گردی چیست؟

بوم گردی یا اکوتوریسم برای تعریف گشت و گذار در طبیعت مورد استفاده قرار میگیرد و در واقع نوعی از گردشگری است که در آن به طبیعت آسیبی نمیرسد و محل هایی که در این مکان ها برای استفاده گردشگران مورد بهره برداری رسیده اند را اقامتگاه بوم گردی مینامند.

ادامه مطلب