تصاویر بازسازی خانه صلاحی

بازسازی خانه صلاحی پروسه ای بسیار سخت و لذت بخش بود که در هر فصل سال ، تیم را با چالشی جدید روبرو میکرد ، بارش باران و برف که از اواسط پاییز شروع میشد و تا اواخر اردیبهشت ماه ادامه داشت ، سرمای بسیار زیاد زمستان ، بارش برف و بسته شدن راه های ورود به خانه که البته همه ی این سختی ها با زیبایی هایی ما را غافلگیر میکرد ، تغییر رنگ و برگ ریزان درخت ها در پاییز ، بارش برف در زمستان ، سبز شدن درخت ها و باغچه ها در بهار و درنهایت خوردن گردو در اواخر تابستان ، همه و همه خاطراتی بود که در کنار سختی کار برای ما یادگار مونده است.

در زیر تعدادی از تصاویر مربوط به بخش های مختلف خانه را که بازسازی شده اند برای علاقه مندان گذاشته ایم

خانه صلاحی
بازسازی خانه صلاحی
خانه صلاحی
بازسازی خانه صلاحی
خانه صلاحی
بازسازی خانه صلاحی
خانه صلاحی
بازسازی خانه صلاحی